Kontakt


Pogledajte veću mapu

Marsonia Montaža d.o.o.

Kolara IV 17a
35107 Podvinje
OIB : 74313422022
Croatia
e-mail : marsonia@montaza.hr
Erste & Steieremarkische bank žiro račun : 2402006-1100666666
IBAN: HR9324020061100666666
__________________________

Direktor
Dario Čugura
Mob: 095 611 01 98
e-mail: cugura@montaza.hr

Odnosi s javnošću
Nataša Čugura

e-mail: natasa@montaza.hr